Fiske med pappa

02-24 09:17 - 'Language History för stora snoppar:)' (self.europe) by /u/Baconsnorlax removed from /r/europe within 35-40min

2017.02.24 10:17 removalbot 02-24 09:17 - 'Language History för stora snoppar:)' (self.europe) by /u/Baconsnorlax removed from /r/europe within 35-40min

'''
Urindoeuropeiska Uppstod långt innan år 0. Är nästan alla europeiska språks urspråk. Det användes av jordbrukare och boskapsvallare; begränsat ordförråd eftersom bönderna inte hade så mycket att snacka om förutom om sina får. Hade otroligt komplex fonologi (det hade många udda ljud i sig) och mycket komplicerad grammatik, Grammatiken har alltså blivit simplare över tid.
Runsvenskan
Äldsta kända kända skriftligasvenskan, runsvenskan. ca år 800 Nya ljuden introduceras i, ä, och ö. Användning: vardag, historier, resor, krig och våld. Berätta personligt om personer på gravar t.ex. Lånord: Ordförrådet bestod mest av arvord. präglades av urnordiskan och latinet. Skriften: skriftspråket som man använde kallades runskrift, existerat sen två år efter vår tideräkning. När den nådde Norden så hade Fonologin och alfabetet förändrats mycket. Man skrev mycket på sten men även trä och läder, ofta kortare historier. Meningsbyggnad: Texterna är skrivna med hjälp av runor, eftersom runalfabetet bestod av 16 tecken så var det lättare att tyda runorna än med det gamla runalfabetet med 24 tecken. Alla dessa barn idag = Barn dessa alla på runsvenska.
Fornsvenskan
Fornsvenskan är namnet på svenskan under medeltiden. Talades 1225 - 1350. Man använde det latinska alfabetet som slog ut runan. Fornsvenskan ordförråd utvecklades med låneord t.ex kyrka, präst, altare och penna. Mest kända litteraturen är västgötalagen. Grammatiken: Texten i västgötalagen visar att grammatiken var mycket mer invecklad än dagens grammatik. Orden böjdes i kasus och andra former. Yngre fornsvenskan: Varade mellan 1375 - 1526. Större delen av litteraturen som finns från den tiden. Mycket litteratur pga att man tryckte böcker, man började trycka mer lagar. Alla lagar skrevs på svenska och inte latin. Väldigt mycket låneord från tyskan, därför man delar upp den i två delar pga latindelen i början och sedan den tyskinfluerade perioden. Skillnader: Skiljer sig en del från varandra, den ena tyska låneord, den andra latin. Grammatiken skiljer sig mest, den äldre fornsvenskan mer invecklad, man böjde i 4 olika kasus och den nya fornsvenskan blev mycket lättare att förstå.Innehållsförteckning:
Hur böjdes de fornordiska orden: Fisk i nominativ och genitiv: fiskrin, fiskfinsch.
Äldre nysvenska Gustav vasas tid, stormaktstiden, grunden till riksspråket. ÅÄÖ fick sina moderna böjelser. CK blev till KK, ordböjning blev mer konsekvent. Man ville göra texten mer äktsvensk. Viktiga förändringar, uppkomsten av sj och tj ljudet. Självständig stat från Danmark. obligatorisk omskärelse. Bibeln översattes till svenska 1541, viktig för svenskans skriftspråk. Katolska kyrkan försvann och den protestantiska kyrkan fick sitt genomslag, översättning av bibeln till svenska ökade dem svenska skrift och läskunskaperna. 1732 första nysvenska boken. Tyska och franska låneord influerade svenskan väldigt mycket. Krigsord som korpral, soldat och liknande. Massa krångliga formuleringar kom därmed. Dessa krångliga formuleringar och låneord föll bort. Däremot influerade franskan svenskan så som mamma, pappa, karamell, choklad.
Nusvenska Vi gingo till hamnen för att köpa potatis af nederländerna. Båten deras hvar hvit. Svenskarna var inte nöjda med det krångliga och svåra skriftspråket 1905 och 1906 fixade svenska akademin att ord som slutade på dt slutade med ett t eller två t. HV = V , Ondt = ont, Rödt = rött, Av = Af, skrife = Skriva, exempel på förändringar som gjorde svenskan enklare. Första utvecklingen som de la tyngd på. 1950-1990. Arbetskraftsinvandring från Jugoslavien och Finland exempelvis, influerade det svenska språket. Låneord såsom pizza och spagetti. Slangord. Chilla, gäri, vgd, Selfie, 1990-2017. Svenskan influerad av engelskan och internet. Brb, Np, Omg exempelvis. Amerikanska filmer och böcker, påverkar vårt sätt att kommunicera. Sociala medier = slangord.
'''
Language History för stora snoppar:)
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: Baconsnorlax
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]


2014.09.14 20:23 NazgulXXI Mina föräldrar vill att jag ska äta en älgstek - hjälp för att argumentera emot?

Hej, behöver hjälp med att argumentera mot mina föräldrar. Jag är 17 och har varit pesketarian (vegetarian fast äter fisk) i 4 månader nu. Mina föräldrar har stött mig och lagat vegetariskt och så, men nu vill de att jag ska äta en älgstek som mamma har köpt till hennes födelsedag.
Argumenten de använder är att om man inte skulle döda älgar skulle de bli jättemånga och äta upp all växtlighet så att de själva svälter ihjäl då de inte har så många naturliga fiender. Jag poängterade då att man kan skjuta dem med bedövningspilar och kastrera/sterilisera dem istället för att döda dem, varpå min pappa skrattade åt mig och tyckte att då kan man ju lika gärna döda dem så att man får mat.
De vill ju inget illa, och de kommer inte tvinga mig att äta älgen men jag visste inte riktigt vad jag skulle svara, då jag inte vet vad man kan göra åt de praktiska problemen som uppstår när man inte skjuter vilda djur. Jag förklarade att jag inte vill att något djur ska dö för mitt välbehag, men då återkom de till de praktiska problemen. Vad svarar man då?
submitted by NazgulXXI to swegan [link] [comments]